Koncepcja utworzenia firmy windykacyjnej

Idea powołania organizacji windykacyjnej jest wynikiem długotrwałych prac ekipy fachowców o rozległym dorobku w branży finansowej, doradczej i audytorskiej. Na podstawie zrealizowanych badań rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień borykającymi się z problematyką rosnącej pułapki niespłacanych długów, powstał pomysł przedsięwzięcia, którego założeniem było zaproponowanie kompletnej oferty, zbudowanej z szerokiej gamy instrumentów finansowych i wykonawczych, łączącej umiejętne i indywidualnie dobrane zarządzanie pakietami wierzytelności z rutyną służb i partnerów operacyjnych.
Z własnych doświadczeń założycieli przedsiębiorstwa widać, iż mniejsze i słabsze logistycznie jednostki rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki komercyjne, spółki parabankowe i zwyczajne przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi kłopotami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc z przyczyn logistycznych albo prawnych podjąć walki z oszukańczymi dłużnikami bardziej kreatywnie, nie ograniczając się do najprostszej i nie bardzo efektywnej ścieżki komorniczo-sądowej. Prekursorski koszyk produktów i usług, wygenerowany przez ekspertów organizacji i elastycznie adaptowany do wymagań usługobiorcy, pozwala na dokładną obsługę podmiotów gospodarczych nie tylko z branży finansowej, lecz także przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólną cechą są zaległości płatnicze. Szczególnie doskonale rozumiane są tu oczekiwania i specyfikę działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.
Czytaj to dalej: tabletki na skuteczne odchudzanie