Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Gdy wyjeżdżamy pracować do Anglii, najlepiej na początku poznać swoje prawa. Jak się okazuje możemy wnosić o odszkodowanie za wypadek podczas pracy w UK, gdy winę ponosi pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, gdy w zakładzie pracy zlekceważone zostały przepisy BHP. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – można udowodnić, że przełożony nie dbał np. o właściwy system sprzątania. Jak postępować podczas wypadku w pracy? Musimy pamiętać, że o zadośćuczynienie zawsze powinno się walczyć – nie należy bać się straty pracy lub innych konsekwencji. Na ubieganie się o zadośćuczynienie mamy trzy lata od czasu wypadku. Możemy więc odczekać chwilę i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. Jeżeli pracodawca zwolni osobę po wypadku w wyniku wszczęcia procesu odszkodowawczego, może ona postarać się również o odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie – jeżeli pracowała w tym miejscu dłużej niż rok.
Każdy wypadek trzeba zgłosić swojemu szefowi i dopilnować, aby znalazł się w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeżeli w miejscu pracy nie ma takiej książki, trzeba spisać wszelkie informacje na temat wypadku w dwóch egzemplarzach i jedną przekazać pracodawcy. Następnym krokiem będzie wizyta u lekarza. Jeśli wypadek nie był na tyle poważny, by wzywać pogotowie, najlepiej szybko udać się samemu do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie on zanotuje odniesione przez nas obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w pracy – co nam może przysługiwać? Jeżeli z powodu odniesionych w wypadku obrażeń musimy wziąć wolne od pracy, przełożony ma obowiązek wypłacić nam tak zwane Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy też postarać się o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie będziemy mogli wrócić do pracy. Każdy wypadek jest rozpatrywany indywidualnie – nieskomplikowane sprawy mogą zostać rozwiązane po kilku miesiącach, z kolei bardziej skomplikowane trwają o wiele dłużej. Zazwyczaj potrzeba ok. 12-18 miesięcy, aby wszystko mogło się wyjaśnić. Wysokość odszkodowania może zostać poddana negocjacjom między wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy.
Tekst z:: http://odszkodowanieuk.co.uk